Áp dụng Lazy load Adsense cho BloggerÁp dụng Lazy load Adsense cho Blogger

Sau một lúc lượn lờ trên Google thì mình cũng lụm được một thủ thuật hay giúp tối ưu blog bật AdSense đó là Lazy Load AdSense.

Lazy Load AdSense là gì?

Giống như Lazy Load Image, đó là bằng cách sử dụng JS Load on Scroll, việc hiển thị dễ dàng các quảng cáo Adsense sẽ tạm thời bị trì hoãn cho đến khi Khách truy cập cuộn trên một trang web hoặc blog.

Cách cài đặt Lazy Load AdSense khá dễ dàng. Bắt đầu nhé

Cài Đặt Lazy Load AdSense Để Tối Ưu Hóa Quảng Cáo Blog.

Bước 1: Vào Blogger ➤ Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML.

Bước 2: Hãy tìm đoạn mã dưới đây và xóa nó đi .

<script data-ad-client=”ca-pub-xxxxxx” async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>

Bước 3: Tìm thẻ <body> và thêm mã trên ở dưới vô trên thẻ <body>

<script type=’text/javascript’> //<![CDATA[ // Lazy Load AdSense var lazyadsense=!1;window.addEventListener(“scroll”,function(){(0!=document.documentElement.scrollTop&&!1===lazyadsense||0!=document.body.scrollTop&&!1===lazyadsense)&&(!function(){var e=document.createElement(“script”);e.type=”text/javascript”,e.async=!0,e.src=”https://cdn.jsdelivr.net/gh/Arlina-Design/[email protected]/arlinablock.js”;var a=document.getElementsByTagName(“script”)[0];a.parentNode.insertBefore(e,a)}(),lazyadsense=!0)},!0); //]]> </script>


Thế là xong nhá. Hihi


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *