Bên cạnh trách nhiệm sư phạm về các dịch vụ học tập, các khu vực còn phụ trách các khía cạnh vật chất của các trường trung học công lập. Điều này rõ ràng liên quan đến các tòa nhà, nhưng không chỉ. Về công nghệ kỹ thuật số, vùng Grand-Est do đó cung cấp cho các trường trung học thiết bị, công cụ giáo dục và cơ sở hạ tầng “trung lập” (đặc biệt là mạng). Cách tiếp cận khu vực là của một hệ sinh thái kỹ thuật số. Olivier Martin, giám đốc các trường trung học ở vùng Grand-Est cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi thường xuyên liên lạc và biên giới không nhất thiết phải quá cụ thể. Ví dụ, việc lựa chọn sách giáo khoa là trách nhiệm của Học viện và giáo viên, nhưng Vùng đã ký hợp đồng với đơn vị bán sách để tạo điều kiện cho các gia đình mua sách giáo khoa số trực tuyến trên cổng thông tin chuyên dụng.

Năm 2017, giai đoạn đầu tiên của chương trình Lycée 4.0 bắt đầu. Logic khi đó là của BYOD: Khu vực đã ký kết thỏa thuận với một nhà sản xuất để có được các thiết bị đầu cuối được bán với giá thương lượng: máy tính bảng, máy tính hoặc máy tính xách tay. Tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực, Khu vực cũng có thể cung cấp hỗ trợ tài chính để mua thiết bị. Một cách tiếp cận đơn giản và ít ảnh hưởng đến khu vực, BYOD chủ yếu dựa vào ý chí của các gia đình. 49 trường trung học phổ thông được quan tâm ban đầu.

Đọc thêm về CIO.