Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của Bạn Có Bị Rò Rĩ Hay KhôngCách Kiểm Tra Xem Facebook Của Bạn Có Bị Rò Rĩ Hay Không

 Dịch vụ thông báo vi phạm dữ liệu Have I Been Pwned hiện có thể được sử dụng để kiểm tra xem thông tin cá nhân của bạn có bị lộ trong vụ rò rỉ dữ liệu Facebook ngày hôm qua có chứa số điện thoại và thông tin của hơn 500 triệu người dùng hay không.

Hôm qua, một kẻ đe dọa đã tiết lộ thông tin cá nhân của 533.313.128 người dùng Facebook trên một diễn đàn hack, bao gồm số điện thoại di động, tên, giới tính, vị trí, tình trạng mối quan hệ, nghề nghiệp, ngày sinh và địa chỉ email.

Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của Bạn Có Bị Rò Rĩ Hay Không 2

Dữ liệu này ban đầu được bán dưới dạng bán hàng riêng tư sau khi được thu thập vào năm 2019 bằng cách sử dụng một lỗi trong tính năng ‘Thêm bạn bè’ trên Facebook. Facebook đã đóng lỗ hổng này ngay sau khi nó được phát hiện, nhưng những kẻ đe dọa vẫn tiếp tục lưu hành dữ liệu cho đến khi cuối cùng nó được phát hành miễn phí (2,19 USD) vào ngày hôm qua.

Ngay sau đó, Troy Hunt đã thêm dữ liệu bị rò rỉ vào dịch vụ thông báo vi phạm dữ liệu Have I Been Pwned của mình để giúp người dùng xác định xem dữ liệu của một thành viên Facebook có bị lộ trong vụ rò rỉ hay không.

Đối với những người không quen thuộc với Have I Been Pwned, đây là một tài nguyên tuyệt vời lập chỉ mục dữ liệu bị lộ trong các vụ vi phạm dữ liệu để người dùng có thể nhập địa chỉ email của họ và liệt kê các vi phạm dữ liệu đã làm lộ dữ liệu của họ.

Cách kiểm tra xem Facebook của bạn có bị eò rĩ hay không?

Để kiểm tra xem rò rỉ Facebook có bao gồm địa chỉ email của bạn hay không, bạn có thể truy cập Have I Been Pwned và nhập địa chỉ email của bạn vào trường tìm kiếm. Sau khi bạn nhấp vào ‘pwned?’ , danh sách tất cả các vi phạm dữ liệu mà email đã bị lộ sẽ được hiển thị.

Nếu hiện thông báo màu xanh lá “Good news — no pwnage found!” thì thông tin của bạn không bị lộ. Chà thật là may mắn.

Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của Bạn Có Bị Rò Rĩ Hay Không 3

Nếu hiện màu đỏ “Oh no — pwned!” thì có thể thông tin của bạn có thễ đã bị lộ. Hãy cuộn xuống xem những tài nguyên nào của bạn đã bị lộ. Nếu không có Facebook thì bạn không bị lộ thông tin trong vụ rò rĩ hơn 500 triệu người dùng của Facebook.

Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của Bạn Có Bị Rò Rĩ Hay Không 4

Hunt đã thêm địa chỉ email Facebook vào cơ sở dữ liệu HaveIBeenPwned và đang cân nhắc xem có nên thêm số điện thoại hay không. Để xem liệu địa chỉ email của bạn có bị ảnh hưởng hay không, hãy truy cập: https://haveibeenpwned.com


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *