Các nhà phát triển của công ty Vivo đã bắt đầu tung ra bản cập nhật mới nhất là 9.0.5.3 với những cải tiến ấn tượng và sửa