Với một đoạn HTML và CSS này, chúng ta có thể trang trí cho blog của bạn thêm phần bắt mắt hơn. Hướng Dẫn Tạo Pròile Card: Bước