Adsense là một trong những nguồn thu nhập trung tâm của hầu hết các blogger. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mấy thanh niên rảnh rỗi đi