Trong khi đóng góp của AWS vào doanh thu thị trường đám mây công cộng chỉ giảm rất nhẹ trong năm 2019, sự sụt giảm chưa từng có