Windows Terminal cho phép bạn tùy chỉnh nhiều tùy chọn khác nhau. Nếu bạn làm điều đó và bạn không thích kết quả mà mình tạo ra, bạn