Hủy Theo Dõi Tất Cả Trên Facebook Bằng JavaScript Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Lâm Blog đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để Unfollow tất cả một cách nhanh chóng nhé.

huy-theo-doi-tat-ca-tren-facebook-bang-javascript

Trước khi đi vào bài viết thì bạn đã bao giờ tự hỏi theo dõi ai đó trên Facebook có nghĩa là gì chưa? Làm thế nào bạn có thể biết ai đang theo dõi bạn? Và làm thế nào bạn có thể hủy theo dõi ai đó?

Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về những người theo dõi Facebook cũng như những người đang theo dõi và hủy theo dõi trên Facebook.

Nếu bạn không muốn đọc thì các bạn vào Mục lục và chọn vào Cách Hủy Theo Dõi Tất Cả Trên Facebook Bằng JavaScript nhé.

Theo dõi trên Facebook có nghĩa là gì?

Tính năng theo dõi là một trong những công cụ ít được sử dụng nhất của Facebook. Nhiều người không nhận ra rằng với tính năng bạn có thể sử dụng nó để giao tiếp với hầu hết mọi người trên mạng, ngay cả khi bạn không phải là bạn bè.

theo-doi-facebook-la-gi
Theo dõi Facebook

Tính năng theo dõi của Facebook hoạt động theo hai cách:

  • Bạn có thể xem nội dung từ những người dùng khác như người nổi tiếng, ngôi sao thể thao và nhà báo địa phương.
  • Bạn có thể chia sẻ một số suy nghĩ của mình với công chúng, ngay cả khi bạn không kết bạn với họ.

Ngoài ra, khi bạn được mọi người theo dõi thì trang các nhân của bạn sẽ xuất hiện số người theo dõi. Những ai nhiều theo dõi nhìn trang cá nhân của họ rất đẹp, ai muốn mua follow liên hệ Trần Văn Huy nhé.

Làm thế nào để mọi người theo dõi bạn?

Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật follow nhé.

bat-theo-doi-facebook
Cách bật theo dõi Facebok

Để bật người theo dõi Facebook, các bạn hãy vào MenuCài dặt & quyền riêng rư ➤ Cài đặtBài viết công khai ➤ Ai có thể theo dõi tôi ➤ chọn Mọi người.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét 3 cài đặt khác:

  • Bình luận về bài viết công khai: Quyết định xem bạn có muốn để những người không phải là bạn bè nhận xét về bài đăng công khai của bạn hay không.
  • Thông báo về bài viết công khai: Bạn có muốn nhận thông báo về những hành động được thực hiện bởi những cá nhân không phải là bạn bè của bạn không?
  • Thông tin cá nhân công khai: Một số hồ sơ của bạn (ảnh đại diện, ảnh bìa, ảnh nổi bật và tiểu sử ngắn) luôn ở chế độ công khai. Cài đặt này hạn chế ai có thể nhận xét về nó.
Lưu ý

Làm thế nào để xem ai theo dõi bạn trên Facebook

Để thấy ai đang theo dõi mình, các bạn chỉ cần truy cập trang các nhân của mình là sẽ thấy nhé.

so-nguoi-theo-doi-facebook
Xem số người theo dõi Facebook

Hiện tại mình chỉ có 4.113 người theo dõi thôi.

Nếu bạn không thấy ai đang theo dõi mình trên trang cá nhân, có thể các bạn chưa có ai theo dõi, hoặc bạn chưa cho nó hiển thị trên trang cá nhân.

Nếu bạn chưa có người theo dõi, hãy liên hệ Nguyễn Văn Huy để có người theo dõi nhé.

Còn các bạn chưa cho hiển thị thì chỉ cần truy cập vào Trang cá nhânChỉnh sửa trang cá nhânChỉnh sửa phần giới thiệu ➤ sau đó bật người theo dõi lên và ấn Lưu nhé.

hien-thi-nguoi-theo-doi-facebook
Cách hiện theo dõi Facebook
hien-thi-nguoi-theo-doi-facebook2
Cách hiện theo dõi Facebook

Để xem chi tiết ai đang theo dõi bạn, các bạn hãy vào Trang cá nhân ➤ qua tab Bạn bèXem thêm Người theo dõi, danh sách ai đang theo dõi bạn sẽ hiện ra.

xem-ai-dang-theo-doi-facebook
Danh sách người theo dõi Facebook

Làm thế nào để xem bạn đang theo dõi ai trên Facebook

xem-dang-theo-doi-ai-tren-facebook
Danh sách đang theo dõi Facabook

Để xem bạn đang theo dõi ai trên Facebook, các bạn hãy vào Trang cá nhân ➤ qua tab Bạn bèXem thêmĐang theo dõi, danh sách những người bạn đang theo dõi se hiện ra.

Làm thế nào bạn có thể hủy người theo dõi trên Facebook?

Nếu bạn thấy người này đăng quá nhiều bài viết làm nó xuất hiện quá nhiều trên bản tin hay vì một vấn đề nào đó, các bạn hãy vào Trang cá nhân của người cần theo dõi:

  • Nếu là bạn bè: Ấn vào Bạn bèBỏ theo dõi.
  • Nếu không phải là bạn bè: Ấn vào Đang theo dõiBỏ theo dõi.

Ngoài ra, nếu bạn ghét thì hãy chặn luôn.

Cách Hủy Theo Dõi Tất Cả Trên Facebook Bằng JavaScript

Với cách trên thì có vẻ hơi lâu, nếu có đến mấy trăm người hoặc mấy nghìn người thì ấn đến hoa cả mắt.Cho nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hủy theo dõi tất cẩ bằng JavaScript nhé. Đoạn JavaScript này do Nguyễn Duy Bảo – J2Team chia sẻ trên github.

Cách sử dụng JavaScript hủy theo dõi tất cả trên Facebook

Bước 1: Vào Trang cá nhân của bạn ➤ qua tab Bạn bèXem thêmĐang theoo dõi.

Bước 2: Các bạn hãy ấn F12 hoặc Ctrl + Shift + I và qua tab Console nhé.

huy-follow-bang-javascript
Hủy theo dõi tất cả bằng JavaScript

Bước 3: Copy đoạn JavaScript bên dưới và dán vào nhé.

Bước 4: Chờ nó load nhé, nếu nhiều thì hơi lâu.

Dưới đây là JavaScript:

/*
Script by JayremntB, 2021
Unfollow all strangers
Please copy all the code to make sure that you will not get any errors
*/


// You can change time delay below or not (in milliseconds, 1 s = 1000 ms)
let delayTime = 0;

// process, please don't modify
let _0x45cf = ['Getx20listx20following...', 'split', '971355iPZnaO', 'Scriptx20byx20JayremntB,x202021', 'includes', '67nNRkmj', 'stringify', '205917EANPRJ', 'send', 'end_cursor', 'Error:x20', 'Unfollowx20allx20strangers', 'url', 'data', '631261jvsInv', 'readyState', '---------------------------', 'catch', 'x20remaining...x20(profile:x20', '21374TAQUWb', 'push', 'forEach', 'https://www.facebook.com/api/graphql/', '👉x20Unfollowedx20', 'onreadystatechange', '1CRuZsk', 'pageItems', 'GET', 'has_next_page', 'Starting...', 'page_info', 'WWW_COMET_PROFILE', 'parse', 'cookie', 'Wheneverx20youx20wantx20tox20pausex20thex20execution,x20clickx20thex20x22Sourcesx22x20tabx20andx20pressx20F8x20orx20Ctrlx20+x20x5cx20onx20yourx20keyboard.', 'Loadedx20successfully.x20Startx20unfollowing...', '2153QSKAQd', 'ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery', '263GjANvl', '🔄x20Loadedx20', 'status', 'responseText', 'PROFILE', 'length', 'c_user', 'node', 'CometUserUnfollowMutation', 'log', 'warn', ':2356318349:33', 'append', 'then', '308xBHDXp', 'app_collection:', 'open', '3477NjCeOO', 'text', 'RelayModern', 'POST', 'string', '2272607AgqDvT'];
let _0x11b2 = function(_0x39d11a, _0xe5e815) {
_0x39d11a = _0x39d11a - 0x188;
let _0x45cfc5 = _0x45cf[_0x39d11a];
return _0x45cfc5;
};
let _0x472520 = _0x11b2;
(function(_0xe52078, _0x24edd3) {
let _0x25873a = _0x11b2;
while (!![]) {
try {
let _0x727b9c = parseInt(_0x25873a(0x1b4)) * -parseInt(_0x25873a(0x188)) + -parseInt(_0x25873a(0x1b2)) * -parseInt(_0x25873a(0x1c2)) + parseInt(_0x25873a(0x193)) * parseInt(_0x25873a(0x1a1)) + parseInt(_0x25873a(0x195)) + -parseInt(_0x25873a(0x1a7)) * -parseInt(_0x25873a(0x19c)) + parseInt(_0x25873a(0x190)) + -parseInt(_0x25873a(0x18d));
if (_0x727b9c === _0x24edd3) break;
else _0xe52078['push'](_0xe52078['shift']());
} catch (_0x217478) {
_0xe52078['push'](_0xe52078['shift']());
}
}
}(_0x45cf, 0xaef71));
let fbDtsg = require('DTSGInitialData')['token'],
uid = document[_0x472520(0x1af)][_0x472520(0x18f)](';')['find'](_0x40c597 => _0x40c597[_0x472520(0x192)](_0x472520(0x1ba)))[_0x472520(0x18f)]('=')[0x1];
(() => {
let _0x3cbdf2 = _0x472520;
console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x19e)), console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x191)), console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x199)), console['log'](_0x3cbdf2(0x19e)), console[_0x3cbdf2(0x1be)](_0x3cbdf2(0x1b0)), console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x1ab)), console[_0x3cbdf2(0x1bd)](_0x3cbdf2(0x18e));
let _0x2c4bb4 = [],
_0x47100a = ![],
_0x2b92ee = _0x43864d => {
let _0x34c4f6 = _0x3cbdf2;
loadFollowList(uid, _0x43864d)[_0x34c4f6(0x1c1)](_0x5825a7 => {
let _0x491cf4 = _0x34c4f6;
let _0x40fa7a = _0x5825a7['edges'],
_0x4b73d0 = _0x5825a7[_0x491cf4(0x1ac)];
_0x40fa7a[_0x491cf4(0x1a3)](_0x5ae8fb => {
let _0x1ad90c = _0x491cf4;
_0x2c4bb4[_0x1ad90c(0x1a2)]({
'isPage': ![],
'id': _0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)][_0x1ad90c(0x1bb)]['id'],
'name': _0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)]['title'][_0x1ad90c(0x189)],
'url': _0x5ae8fb[_0x1ad90c(0x1bb)][_0x1ad90c(0x19a)]
});
}), console['log'](_0x491cf4(0x1b5) + _0x2c4bb4[_0x491cf4(0x1b9)] + 'x20following.x20Stillx20loading...'), _0x4b73d0[_0x491cf4(0x1aa)] ? _0x2b92ee(_0x4b73d0[_0x491cf4(0x197)]) : (console['log'](_0x491cf4(0x1b1)), (async() => {
let _0x26047c = _0x491cf4;
let _0x13f22b = 0x1;
for (let _0x3420df of _0x2c4bb4) {
await unfollowNotFriend(_0x3420df['id']), console[_0x26047c(0x1bd)](_0x26047c(0x1a5) + _0x3420df['name'] + '.x20' + (_0x2c4bb4['length'] - _0x13f22b) + _0x26047c(0x1a0) + _0x3420df[_0x26047c(0x19a)] + ')'), _0x13f22b++, await new Promise(_0x4ae519 => {
setTimeout(_0x4ae519, delayTime);
});
}
console['log']('👌x20DONE!');
})());
});
};
_0x2b92ee('');
})();

function loadFollowList(_0x451873, _0x583304 = '', _0x4f0425 = 0x8) {
return new Promise((_0x19457e, _0x17a763) => {
let _0x40fe68 = _0x11b2;
request(_0x40fe68(0x18b), _0x40fe68(0x1a4), {
'fb_api_caller_class': _0x40fe68(0x18a),
'fb_api_req_friendly_name': _0x40fe68(0x1b3),
'variables': {
'count': _0x4f0425,
'cursor': _0x583304,
'scale': 0x1,
'search': null,
'id': btoa(_0x40fe68(0x1c3) + _0x451873 + _0x40fe68(0x1bf))
},
'doc_id': 0xd898ee14f2da4,
'fb_dtsg': fbDtsg
})[_0x40fe68(0x1c1)](_0x33ed53 => {
let _0x4458da = _0x40fe68;
try {
let _0x316b91 = JSON[_0x4458da(0x1ae)](_0x33ed53)[_0x4458da(0x19b)];
_0x19457e(_0x316b91[_0x4458da(0x1bb)][_0x4458da(0x1a8)]);
} catch (_0x34ecda) {
_0x17a763(_0x34ecda);
}
})[_0x40fe68(0x19f)](_0x17a763);
});
}

function unfollowNotFriend(_0x1d3f08) {
return new Promise((_0x5b25c4, _0x40b7f7) => {
let _0x1866a3 = _0x11b2;
request('POST', 'https://www.facebook.com/api/graphql/', {
'fb_dtsg': fbDtsg,
'fb_api_caller_class': _0x1866a3(0x18a),
'fb_api_req_friendly_name': _0x1866a3(0x1bc),
'variables': {
'action_render_location': _0x1866a3(0x1ad),
'input': {
'subscribe_location': _0x1866a3(0x1b8),
'unsubscribee_id': _0x1d3f08,
'actor_id': uid,
'client_mutation_id': '7'
},
'scale': 0x1
},
'doc_id': 0xd1a57d1fa7da0
})[_0x1866a3(0x1c1)](_0x5b25c4)[_0x1866a3(0x19f)](_0x40b7f7);
});
}

function request(_0x25a5ba, _0x460347, _0x4486f3) {
let _0x110c54 = _0x472520;
let _0x55c877 = new FormData();
if (_0x25a5ba === 'POST')
for (let _0x171cef in _0x4486f3) {
_0x55c877[_0x110c54(0x1c0)](_0x171cef, typeof _0x4486f3[_0x171cef] === _0x110c54(0x18c) ? _0x4486f3[_0x171cef] : JSON[_0x110c54(0x194)](_0x4486f3[_0x171cef]));
} else {
if (_0x25a5ba === _0x110c54(0x1a9) && typeof _0x4486f3 !== 'undefined') {
_0x460347 += '?';
for (let _0x395ab7 in _0x4486f3) {
_0x460347 += _0x395ab7 + '=' + encodeURI(_0x4486f3[_0x395ab7]) + '&';
}
}
}
return new Promise((_0x37f7e6, _0x23519f) => {
let _0x3dbfc6 = _0x110c54,
_0x411223 = new XMLHttpRequest();
_0x411223['responseType'] = _0x3dbfc6(0x189);
try {
_0x411223[_0x3dbfc6(0x1c4)](_0x25a5ba, _0x460347), _0x411223[_0x3dbfc6(0x196)](_0x55c877), _0x411223[_0x3dbfc6(0x1a6)] = function() {
let _0x48a9f9 = _0x3dbfc6;
if (_0x411223[_0x48a9f9(0x19d)] === 0x4) {
if (_0x411223[_0x48a9f9(0x1b6)] !== 0xc8) _0x23519f(_0x48a9f9(0x198) + _0x411223[_0x48a9f9(0x1b6)]);
else _0x37f7e6(_0x411223[_0x48a9f9(0x1b7)]);
}
};
} catch (_0x540e4c) {
_0x23519f(_0x540e4c);
}
});
}

Link JavaScript Gốc

Kết luận

Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn về Follow Facebook và cách Hủy Theo Dõi Tất Cả Trên Facebook Bằng JavaScript một cách nhanh chóng rồi. 

Ngoài ra mình có một Group FB Tricker, mọi người ghé chơi nhé.

Cộng Đồng Tricker Việt Nam✔️✔️✔️

Bạn có thủ thủ thuật nào hay  thì có thể gửi mình qua Liên hệ và mình sẽ chia sẻ nó.


5 Comments