Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Các Liên Kết Đang Hoạt Động Trong Bình Luận Trên BloggerLàm Thế Nào Để Loại Bỏ Các Liên Kết Đang Hoạt Động Trong Bình Luận Trên Blogger

Hầu hết các blogger comment làm điều đó để tạo một backlink cho blog của họ. Nếu trong tương lai, liên kết đang hoạt động đã chết và không thể truy cập được nữa, nó thay đổi thành liên kết bị hỏng, điều đó sẽ có hại cho của blog của bạn.

Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Làm Thế Nảo Để Loại Bỏ Các Liên Kết Đang Hoạt Động Trong Bình Luận Trên Blogger một cách nhanh chóng. Hãy bắt đầu ngăn chặn ngay bây giờ nào.

Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Các Liên Kết Đang Hoạt Động Trong Bình Luận Trên Blogger

Các Liên Kết Đang Hoạt Động

Mình sẽ chỉ cho các bạn 2 cách để xóa liên kết đang hoạt động trong nhận xét:
  1. Khóa liên kết thành văn bản thuần túy.
  2. Xóa toàn bộ nhận xét và thay thế nó.

1. Hủy kích hoạt liên kết đến văn bản thuần túy:

Với cách này, mọi liên kết đang hoạt động được chèn vào sẽ tự động bị tắt, nó sẽ trở thành văn bản thuần túy mà không thay đổi toàn bộ văn bản.
Có 2 loại mã script mà bạn có thể thử trên blog của mình, đó là JavaScriptjQuery. Thử 1 trong 2 nhé.

JavaScript

<script> //<![CDATA[
/* Hapus Link Aktif di Komentar by Josiah Sinuhaji */
content = document.getElementById(‘comments’).getElementsByTagName(‘p’);
for (var i = 0; i < content.length; i++) {
 if (content[i].innerHTML.indexOf(‘</a>’) !== -1) {
 content[i].innerHTML = content[i].innerHTML.replace(/<a[^>]*>|</a>/g, “”);
 }
}
//]]> </script>

jQuery

<script> //<![CDATA[
/* Hapus Link Aktif di Komentar by Josiah Sinuhaji */
$(function(){$(‘#comments p’).find(‘a’).contents().unwrap();});
//]]> </script>
Ấn Lưu chủ đề và vào blog của bạn xem kết quả nhé.

2. Xóa toàn bộ nhận xét và thay thế nó

Với phương pháp này các bình luận spam sẽ bị xóa và thay thế bằng thông báo tùy chỉnh của bạn.
Các bước tương tự như trên, hãy dán mã bên dưới ngay trên thẻ </ body>
<script> //<![CDATA[
/* Hapus Link Aktif di Komentar by Josiah Sinuhaji */
var content = document.getElementById(‘comments’).getElementsByTagName(‘p’);
for (var i = 0; i < content.length; i++) {
 if (content[i].innerHTML.indexOf(‘</a>’) !== -1) {
  content[i].innerHTML = ‘Rất tiếc … bạn không thể nhập một liên kết hoạt động ở đây! Nhận xét tự động bị vô hiệu hóa bởi nguyenlamblog.xyz‘;
 }
}
//]]> </script>
Hi vọng bài viết này hữu ích với bạn. Nếu có vấn đề gì, hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *