Masign Asuka Premium Blogger Template Miễn Phí Tải XuốngMasign Asuka Premium Blogger Template là một template blogger cao cấp tuyệt vời được tạo bởi Golden Features. Điều này sẽ cung cấp cho trang web blogger của bạn một giao diện tuyệt vời và làm cho các bài đăng trên blogger của bạn giống như WordPress. Masign Asuka Responsive Blogger Template 100% đáp ứng và thân thiện với thiết bị di động. Tốc độ tải của template này rất nhann. Và được thực hiện với Material Design.

Masign Asuka Premium Blogger Template

Những Tính Năng Của Template

Tính Năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Google PageSpeed Insights Check
Fast Loading Check
Schema Ready Check
SEO Friendly True
Adsense Ready True
Night Mode True
Sticky Widget True
Featured Post Widget True
Reaction Buttons True
Related Posts True
Easy Admin Panel True
Unlimited Colors True
Social Share Buttons True
Well Documentation True

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *