New Snapnews V3 Blogger TemplateNew Snapnews V3 Blogger Template 1

New Snapnews V3 Template có thể là một mẫu blogger đáp ứng và thú vị, được cho là phiên bản cập nhật của các mẫu hartomy trước đó. Mẫu phiên bản mới nhất còn được gọi là SnapNews v3, template hartomy được viết bởi blogger người Indonesia và nhà thiết kế web Hartomy. 
New Snapnews V3 bao gồm tùy chọn xe đẩy tay phù hợp với những người muốn sử dụng blog của họ như một phương tiện bán sản phẩm của họ. Mẫu blogger Hartomy này có một số tính năng rất tuyệt vời mà một số được liệt kê bên dưới.

Những Tính Năng Của Template

Tính Năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Google PageSpeed Insights Check
Fast Loading Check
Schema Ready Check
SEO Friendly True
Adsense Ready True
Night Mode True
Sticky Widget True
Featured Post Widget True
Reaction Buttons True
Related Posts True
Easy Admin Panel True
Unlimited Colors True
Social Share Buttons True
Well Documentation True

Demo:

Download:

Zip New-Snapnews-V3.zip Download
Password:
nguyenlam$hartomy


21 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *