Nhóm phát triển ngôn ngữ Rust có kế hoạch giảm mức độ hỗ trợ cho các mục tiêu 32-bit của Apple. Theo bản tin được xuất bản vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, phiên bản Rust 1.41.0, dự kiến ​​phát hành vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, sẽ là phiên bản cuối cùng của ngôn ngữ hỗ trợ đầy đủ các hệ điều hành này. Bắt đầu với phiên bản Rust 1.42.0, các hệ thống 32-bit của Apple sẽ bị hạ cấp xuống trạng thái “Tier 3”, có nghĩa là chúng sẽ không có sẵn để tải xuống thông qua trình cài đặt gỉ và sẽ bị bỏ qua trong quá trình xây dựng tự động.

Mục tiêu chính bị ảnh hưởng bởi quyết định của nhóm phát triển Rust là hệ điều hành apple darwin i686, bị hạ cấp từ “Tier 1” xuống “Tier 3”. Việc sử dụng trình biên dịch trên phần cứng Mac 32 bit cũng như biên dịch chéo các tệp nhị phân MacOS 32 bit từ một nền tảng khác sẽ không còn được nữa. Các mục tiêu khác sẽ bị hạ cấp là mục tiêu armv7-apple-ios, armv7s-apple-ios và i386-apple-ios. Kể từ MacOS 10.15 và iOS 11, Apple không còn hỗ trợ các tệp nhị phân 32-bit nữa và công ty ngăn các nhà phát triển biên dịch chéo các chương trình 32-bit từ Xcode 10. Nhóm Rust cho biết.

Các nhà phát triển Rust có thể tiếp tục sử dụng Rust 1.41.0 để xây dựng các tệp nhị phân 32-bit. Các bản sửa lỗi nghiêm trọng và bản sửa lỗi bảo mật sẽ được cung cấp cho đến khi bản phát hành ổn định tiếp theo được lên lịch vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Nhóm Rust sẽ sớm hạ cấp các mục tiêu xuống kênh phát hành Nightly đầu tiên của Rust, nhưng chưa ấn định ngày.