[Share Template] Fletro Blogger TemplateFletro Blogger Template
Fletro đây là mẫu mới được thiết kế ưu tiên trên thiết bị di động nhưng nó không bỏ qua màn hình máy tính. Chỉ là xu hướng của người dùng internet hiện đang dần chuyển từ máy tính để bàn sang thiết bị di động, điều này được chứng minh bằng số liệu thống kê người dùng di động đang tăng lên hàng năm.
Diện mạo được làm cho hiện đại và thanh lịch về các tính năng hoặc bố cục mẫu, bên cạnh mẫu này được thân thiện với người dùng hơn, bố cục của từng yếu tố được sắp xếp gọn gàng và không cản trở sự thuận tiện của khách truy cập vào blog.
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Label Widget True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Dark Mode True
Full Screen True
Breadcrumbs True
Share Button True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *