[Share Template] Freetuts Template BloggerFreetuts Template Blogger
Freetuts là mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng thích hợp cho các blog tuyển dụng, chia sẻ tài liệu, khóa học, sách hay, mã giảm giá,…
Tính năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Slider True
Sticky Sidebar True
Label Widget True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Back To Top True
Breadcrumbs True
Share Button True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *