[Share Template] KompiAjaib AMP Premium Blogger TemplateKompiAjaib AMP Premium Blogger Template
KompiAjaib AMP  là một mẫu blogger cao cấp từ KompiAjaib. Mẫu này hoàn hảo cho người dùng Blogger mới, blog cá nhân, doanh nghiệp, thủ thuật và những thứ tương tự. Giao diện thân thiện với thiết bị di động đáp ứng đầy đủ này hoạt động tốt trên tất cả các loại thiết bị (máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh)
Tính năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Label Widget True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Follow by Email Widget True
Back To Top True
Breadcrumbs True
Share Button True
Nguồn : templatexyz.com

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *