[Share Template] Masign Clean Lite Blogger TemplateMasign Clean Lite Blogger Template
Masign Clean Lite được thiết kế theo phong cách material đẹp mắt ,mẫu có giao diện đẹp, đơn giản, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng.
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Breadcums True
Label Widget True
Share Button True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *