[Share Template] Materispot Blogger TemplateMaterispot Blogger Template
Materispot là một mẫu Blogspot thiết kế theo phong cách material, đơn giản và gọn gàng. Được thiết kế bằng HTML5 & CSS3 mới nhất với các tài nguyên tối thiểu để tăng tốc độ tải trang. Materispot là một chủ đề hoàn hảo cho blog cá nhân mà bạn có thể sử dụng miễn phí (sử dụng phi thương mại)..
Tính năng Test
Layout Version 1
Widget Version 1
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Breadcrumbs True
Share Button True
Label Widget True
Back To Top True
Blog Archive Widget True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *