[Share Template] MocGin Blogger TemplateMocGin Blogger Template
Mộc Gin là mẫu được convert từ WordPress sang Blogger, nó có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, banner quảng cáo đầu trang, bên phải sidebar,…
Tính năng Test
Layout Version 1
Widget Version 1
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Label Widget True
Breadcrumbs True
Share Button True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Related Posts True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *