[Share Template] Nubie Fast Template Blogger



Nubie Fast Template Blogger
Nubie Fast là một mẫu giao diện đơn giản, tốc độ tải trang rất nhanh, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt. Ở đây chúng tôi chia sẻ cho các bạn phiên bản premium. Nubie Fast là một chủ đề hoàn hảo cho blog cá nhân.
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Share Button True
Breadcrumbs True
Follow By Email Widget True
Label Widget True
Related Post True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *