[Share Template] Star Tuan V3 Blogger TemplateStar Tuan V3 Blogger Template
Star Tuấn V3 là mẫu mới có giao diện khá đẹp mắt, tốc độ tải trang khá nhanh, bố cục gọn gàng .Giao diện responsive trên mọi thiết bị từ màn hình rộng đến điện thoại di động.
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Related Posts True
Breadcrumbs True
Share Button True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *