[Share Template] Template Link Thủ Thuật Giao Diện Link HayTemplate Link Thủ Thuật Giao Diện Link Hay
Đây là một mẫu giao diện cũ của Link Thủ Thuật với một phiên bản cũ nhằm chia sẻ những liên kết hay, hoạt động theo phương thức của Link Hay nên trang này cũng đã lấy ý tưởng giao diện của Linkhay.com
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Related Post True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *