[Share Template] Thủ Thuật Hay Blogger TemplateThủ Thuật Hay Blogger Template
Thủ Thuật Hay Template là mẫu được thiết kế bởi Hồng Hải, mẫu này có tốc độ tải trang tương đối ổn định, bố cục gọn gàng dễ dàng cài đặt, chỉnh sửa mà không cần can thiệp quá nhiều vào template, ngoài ra mẫu có nhiều vị trí để đặt banner quảng cáo, ads hợp lí,….
Tính năng Test
Layout Version 1
Widget Version 1
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Breadcrumbs True
Share Button True
Label Widget True
New Comment True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *