[Share Template] ToiCode Blogger TemplateToiCode Blogger Template
ToiCode Blogger Template phiên bản cuối là một Template rất đẹp với bố cục dạng grid, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ. Template được thiết kế bởi ToiCode và Convert về Blogspot bởi Trần Thanh Bình. Sau đó được Nguyễn Phú Cường phát triển và chỉnh sửa đến phiên bản hiện tại là phiên bản cuối cùng.
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Label Widget True
Follow By Email Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Back To Top True
Breadcrumbs True
Share Button True
Sticky Menu True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *