[Share Template] Việt Blogger Video Style 3 Blogger TemplateViệt Blogger Video Style 3 Blogger Template

Việt Blogger Video Template là mẫu template có giao diện đơn giản load nhanh với mục đích sưu tầm các video trên YouTube về một hay một vài chủ đề nào đó ví dụ như: Khám phá, Thế giới động vật…, sau đó dựa vào chủ đề đó sưu tầm viết nội dung. Ngoài ra theme này còn hỗ trợ bài viết cho một nhãn đặc biệt…
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
BreadcrumbList Check
Sitemap Page Check
Contact Page Check
404 Page Check
Dark theme True
Related Recent Posts True
Recent Posts Widget True
Recent Comments Widget True
Popular Posts Widget True
Label Widget True
Ads Banner Widget True
Live search True
Reponsive video True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *