Tạo Nút Demo Và Download Cho Blogspot Với Hiệu Ứng Stylish Slider CSSTạo Nút Demo Và Download Cho Blogspot Với Hiệu Ứng Stylish Slider CSS


Thích hợp cho những bạn làm blog về mảng chia sẻ game, phần mềm, nhạc, chia sẻ tài liệu. . .
Tính năng của Stylish Slider CSS Demo và Download Buttons

  • Pure CSS.
  • Trọng lượng nhẹ.
  • Đã sử dụng các biểu tượng Font Awesome.
  • Một sự kết hợp đơn giản của HTML và CSS.
  • Hiệu ứng Di chuột tuyệt vời.
  • Văn bản cũng thay đổi khi di chuột.
  • Dễ dàng tùy chỉnh.
Tạo Nút Demo Và Download Cho Blogspot Với Hiệu Ứng Stylish Slider CSS


Cách thêm nút demo và download như sau:

Bước 1: Thêm Font Awesome vào Blogger

Vào Blogger > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML và tìm thẻ </head>. Sau đó, hãy dán đoạn mã đã cho bên dưới lên trên đoạn mã này </head> và nhấp vào nút Lưu.

Script.txt


Bước 2: Thêm CSS cho nút Demo và nút Download

Tiếp theo, bạn hãy tìm đến trước thẻ đóng ]]></b:skin hoặc </style> chèn đoạn CSS bên dưới vào.

Css.txt


Bước 3: Thêm phần HTML vào bài viết của blogger

Khi đăng bài, các bạn đăng bài như bình thường. Nếu muốn thêm nút Demo và Download thì chuyển qua chế độ HTML nhé.

Tải Nút Demo Và Download (CSS,Script, Buttons):

Tải Về

Downloading

File Size: x MB

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *