Tiện Ích Bình Luận Gần Đây Đơn Giản Cho BlogspotBạn đang tìm một tiện ích đơn giản có thể hiển thị các bình luận gần đây cho trang blogspot? Ồ, bạn tìm đúng chỗ rồi đấy.

Tiện Ích Bình Luận Gần Đây Đơn Giản Cho Blogspot

Tiện ích này cho những ai yêu thích các thiết kế đơn giản mà không có bất kỳ hình đại diện hoặc thẻ ngày giờ nào. Điều này hoạt động tốt nhất trong bất kỳ blog nào và không cần phải chạm vào bất kỳ mã nào để tùy chỉnh nó.

Các tính năng tùy chỉnh:

  • sl_nhanxet = 6, // Thay 6 theo ý bạn
  • kt_nhanxet = 50; // Thay 50 theo ý bạn
Cách Tiện Ích Bình Luận Gần Đây Đơn Giản Cho Blogspot

Bước 1: Vào BloggerBố cụcThêm Tiện ích ➼ HTML/JavaScript.

Bước 2: Copy đoạn Script dưới và dán vào phần nội dung, đặt tên và lưu lại nhé.

<style>
.nxmoi{color: #ccc;}
.nxmoi li{margin:0;padding:10px;border-left: 2px solid #ff4040;}
.nxmoi li:before {content:””;width: 12px;height: 12px;display: block;border: 3px solid #09f;border-radius: 50%;float:left;left:15px;position: absolute;background:#fff;}
.nxmoi li:hover:before{background:#F48FB1}
.nxmoi span a{color:#09f;font-weight:600;transition: color .3s;}
.nxmoi span a:hover{color:#ccc;transition: color .3s;}
.nxmoi span {color:#aaa}
</style>
<script>//<![CDATA[
var sl_nhanxet = 6,
    kt_nhanxet = 50;
// Recent Comment
function nhanxetmoi(json) {
    var entry, commurl, commsum;
    document.write(‘<ul class=”nxmoi”>’);
    for (var i = 0; i < sl_nhanxet; i++) {
        entry = json.feed.entry[i];
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
            if (entry.link[k].rel == ‘alternate’) {
                commurl = entry.link[k].href;
                break;
            }
        }
        commsum = (“content” in entry) ? entry.content.$t : (“summary” in entry) ? entry.summary.$t : “”;
        commsum = commsum.replace(/<.*?>/g, “”);
        if (commsum.length > kt_nhanxet) commsum = commsum.substring(0, kt_nhanxet) + “…”;
        document.write(‘<li><span><a href=”‘ + commurl + ‘” rel=”nofollow”>’ + entry.author[0].name.$t + ‘:</a></span> <span>’ + commsum + ‘</span></li>’);
    }
    document.write(‘</ul>’);
}
//]]></script>
<script src=”/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&amp;callback=nhanxetmoi”></script>

Chỉ cần một vài thao tác là bạn có ngay cho mình phần Recent Comment cực đẹp rồi nhé.

Script bởi toilaquantri

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *