Vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, CIO đã tổ chức buổi sáng CIO.experiences tại Paris “Trung tâm dữ liệu: những lựa chọn phù hợp vào năm 2020 – Phân xử phù hợp giữa các đám mây riêng, công cộng và hỗn hợp”. Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn qua video Jean-Yves Caro, Trưởng bộ phận Cơ sở hạ tầng trong nhóm Eiffage về những lợi ích chính của việc áp dụng lưu trữ flash.