Hệ thống Windows Update của Microsoft có lỗi thời không? Người ta chỉ phải xem cách Microsoft kiểm tra các bản cập nhật tính năng của mình hai lần một năm, chẳng hạn như bản cập nhật tháng 5 năm 2019 gần đây, để hiểu tình hình. Những người muốn kiểm tra các bản cập nhật hệ điều hành trước khi chúng được phát hành có thể tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows, chương trình này cho phép họ tải xuống các bản dựng beta vài tháng trước khi cập nhật. Trong…